Autoverzekering

Eén van uw kinderen koopt een eigen wagen.

Iedereen weet het al wel, maar niet iedereen beseft goed welke gevolgen het kan hebben… De jonge bestuurder koopt een wagen en neemt een verzekering ‘op naam van pa of ma’…

De wet op de landsverzekeringen en de algemene voorwaarden van een autoverzekering zijn hierover heel duidelijk. Wanneer het opzettelijk verzwijgen of het opzettelijk onjuist meedelen van gegevens over het risico, de verzekeraar misleidt bij de beoordeling van dat risico, is de verzekeringsovereenkomst nietig… en heeft de maatschappij recht op verhaal van de verzekeringsnemer. “Recht van verhaal” is een juridische term. Het wil zeggen dat de maatschappij het recht heeft om elke schadevergoeding die zij betaald heeft aan de tegenpartij, terug te vragen bij de verzekeringsnemer. Er heeft als het ware geen verzekering bestaan. De maatschappij moet de tegenpartij inderdaad eerst betalen, maar kan daarna alles terugvragen aan u.

Een verzekeringsmaatschappij zal waarschijnlijk niet verhalen wanneer het om een banaal ongevalletje gaat. Wanneer het echter om veel geld gaat, dan loont het wel eens de moeite om het dossier van naderbij te bekijken, en zou men deze verhaalsmogelijkheid wel eens kunnen toepassen.
Let op, men zal niet verhalen op de bestuurder van het voertuig. Men heeft het recht te verhalen op de verzekeringsnemer. En dat is nu juist… vader en/of moeder die dachten een paar honderd euro te besparen door de verzekering op hun naam te nemen.

Wanneer u een verzekeringsvoorstel invult, vul het dan naar eer en geweten in. Een bewust verzwijgen of verkeerd geven van informatie kan wel degelijk leiden tot de nietigheid van het verzekeringscontract, en tot verhaal door de maatschappij.

Jonge bestuurders

Heeft één van uw kinderen zijn rijbewijs gehaald, vergeet niet hen mee te laten opnemen in uw autoverzekering als bijkomende bestuurder…

Oplossing voor een betaalbaar tarief voor jongeren: S²-Pack van Vivium.

De autoverzekering voor jongeren, zoals u weet, is een moeilijke opgave. Als jonge bestuurder weet u heel goed hoe u een wagen moet besturen. Ook het verkeersreglement zit nog vers in je geheugen. En toch zijn jonge bestuurders en hun passagiers oververtegenwoordigd in de ongevallenstatistieken, vooral tijdens het weekend. Als jonge bestuurder ben je dus vrij kwetsbaar.

Met het S²-Pack van Vivium, doet u als jonge bestuurder een goede zaak. Er wordt een box geïnstalleerd in uw wagen die zorgt voor uw veiligheid en die zorgt voor een korting op uw premie van 30% – 40%.

Wilt u hier meer over weten? Neem dan zeker contact op met ons of vraag hier een offerte aan.