Autoverzekering

Burgerlijke aansprakelijkheid

De burgerlijke aansprakelijkheid autoverzekering is een van de uitzonderlijke verplichte verzekeringen voor particulieren.

De bedoeling van deze verzekering is de schade te vergoeden die veroorzaakt wordt door het verzekerd motorrijtuig, hetzij omdat de burgerlijke aansprakelijkheid van de bestuurder of van een andere verzekerde (eigenaar, houder van het voertuig,…) betrokken is, hetzij automatisch indien aan een zwakke weggebruiker lichamelijke schade toegebracht wordt.

De voertuigverzekering

De verplichte B.A. Autoverzekering vergoedt nooit de schade aan het verzekerd voertuig. Om die schade te verzekeren bestaat er een specifieke (niet verplichte) verzekering die kan onderschreven worden ter aanvulling van de B.A. verzekering.

De bedoeling van deze verzekering is om, binnen de in het contract aangegeven grenzen, de herstellingskosten aan het voertuig te betalen of het verlies van het voertuig. Ongeacht of de verzekerde al dan niet verantwoordelijk is.

De bestuurdersverzekering

De burgerlijke aansprakelijkheid autoverzekering vergoedt alle slachtoffers van het verzekerd voertuig, behalve de bestuurder. Die heeft niet de hoedanigheid van zwakke weggebruiker. Ofwel is de bestuurder in fout, en heeft dus op geen enkele vergoeding recht. Ofwel is hij in recht, en zal zijn vergoeding qua snelheid en omvang afhangen van de houding van de tegenpartij.

Het doel van een bestuurdersverzekering is de bestuurder te vergoeden (geheel of gedeeltelijk) voor de lichamelijke letsels die hij bij een verkeersongeval als bestuurder oploopt, ongeacht of hij in recht dan wel in fout is. Elke verzekeraar bepaalt het bedrag en de premie van die verzekering op eigen houtje.

De omniumformules

Er kan worden geopteerd voor een mini-omnium, waarbij enkel de waarborgen brand, diefstal, glasbreuk, natuurelementen (storm/hagel) en aanrijding door dieren worden bedoeld.

De dekking inzake “brand” zorgt voor de vergoeding van de schade aan het voertuig door brand. Deze kan, naargelang de verzekeraar, uitgebreid worden naar de schade veroorzaakt door vuur, ontploffing, bliksem en kortsluiting in de elektrische leidingen en dit ongeacht de plaats waar dit gebeurt.

De dekking inzake “diefstal” zorgt voor de vergoeding van de schade veroorzaakt door diefstal of poging tot diefstal met, naargelang de verzekeraar, de mogelijkheid tot uitbreiding naar de situaties van diefstal met geweld (de zogenaamde car- en homejackings) of door gebruik van de originele sleutels.

De waarborg mini-omnium kan eveneens worden uitgebreid met een dekking in materiële schade, de zogenaamde “grote omnium”. Deze dekking zorgt voor de vergoeding van de schade aan het voertuig opgelopen na een ongeval ongeacht men voor dat ongeval al dan niet in fout is.

In sommige contracten wordt het begrip “ongeval” ruim geïnterpreteerd en kunnen andere oorzaken voor de schade, zoals vandalisme, omkantelen, vallen,… aanvaard worden.

Wat betreft het bedrag van vrijstelling of franchise, deze kan uitgedrukt worden in vaste bedragen, maar meestal vindt men een bepaald percentage terug dat toegepast wordt op de cataloguswaarde van het te verzekeren voertuig of op het bedrag van de vergoeding.

Andere aanvullende waarborgen

  • Rechtsbijstand
  • Reisbijstand

Andere soorten van vervoermiddel

Niet enkel voor een personenwagen, maar ook voor de volgende vervoermiddelen kunnen bepaalde bovenvermelde waarborgen worden onderschreven :

  • Bromfietsen, motorfietsen, quads, …
  • Aanhangwagens en caravans
  • Lichte vrachtwagens (privégebruik of vervoer eigen rekening)
  • Vrachtwagens (VER > 3,5 ton)