Gezondheid

De verzekering gewaarborgd inkomen

Een verzekering gewaarborgd inkomen biedt een inkomensgarantie in geval van arbeidsongeschiktheid. Het is mogelijk om een dergelijke verzekering aan te gaan tot de pensioenleeftijd of, indien u dat wenst, voor een bepaalde, beperkte periode.

De verzekering komt tussen door een bedrag uit te keren dat de uitkering van het ziekenfonds aanvult, desgewenst tot het niveau van het inkomen dat u gewend bent, en dit vanaf de tweede maand. Zo kunt u een levensstandaard behouden die meer overeenkomt met uw huidige inkomen.

Het is vaak wel mogelijk om dergelijke ongeschiktheid te dekken door een bijpremie te betalen.