Pensioen

Naar gelang uw beroepssituatie heeft u de keuze uit één of meer van onderstaande aanvullende pensioenen, op maat gemaakt :

  • Het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen.
  • De Riziv-overeenkomst
  • De Individuele Pensioentoezegging.
  • De Groepsverzekering voor Zelfstandigen.

VAPZ

De premies van het VAPZ kunt u jaarlijks aftrekken van uw belastbaar inkomen (als beroepskosten). Het bedrag van de aftrekbare premies is beperkt tot 8,17% van uw geherwaardeerd beroepsinkomen van 3 jaar geleden (waarop ook uw sociale bijdrage wordt berekend). Daarenboven verminderen uw toekomstige sociale bijdragen doordat uw belastbare basis daalt. Door die combinatie kunt u een flink percentage van uw spaarinspanning recupereren via de belastingen. Naast de gunstige fiscale behandeling in de opbouwfase kent het VAPZ een voordelig belastingregime bij uitkering van het contract.

U kunt ook opteren voor het sociaal VAPZ. Via deze formule kunt u een hogere premie van uw belastingen aftrekken dan bij het gewone VAPZ, namelijk tot 9,40% in plaats van 8,17% van uw beroepsinkomen. Om hiervan te kunnen genieten moet wel minstens 10% van de premie gespendeerd worden aan zogenaamde solidariteitsprestaties.

Riziv-overeenkomst

Bent u arts, tandarts, kinesist of apotheker en volledig of gedeeltelijk geconventioneerd bij het Riziv, dwz u hanteert de afgesproken tarieven, dan heeft u recht op een Riziv-tussenkomst. U kan deze Riziv-tussenkomst aanwenden voor de premiebetaling van een sociaal pensioenplan onder de vorm van een sociaal VAPZ, of voor de premiebetaling van een invaliditeitsverzekering. Een dergelijke overeenkomst kunt u afsluiten in de plaats van, of bovenop een VAPZ dat u met eigen middelen betaalt.

IPT

Een onderneming kan een individuele pensioentoezegging doen aan een zelfstandige bedrijfsleider voor zover er een regelmatig en maandelijks loon aan de zelfstandige wordt uitgekeerd.

Voor het toekennen van een individuele pensioentoezegging sluit de onderneming een individuele levensverzekering met de zelfstandige bedrijfsleider als verzekerde en begunstigde bij leven van de polis. De premies kunnen betaald worden door de vennootschap en/of de zelfstandige zelf. Het is eveneens mogelijk om in de IPT-verzekering te voorzien in een bijkomende dekking voor hospitalisatie, invaliditeit of overlijden.

Groepsverzekering voor zelfstandigen

Zelfstandige bedrijfsleiders met een regelmatige en maandelijkse bezoldiging kunnen aan een bijkomende pensioenopbouw doen via een groepsverzekering voor zelfstandigen. Daarnaast kan een deel van de premies naar gelang de keuze van de zelfstandige bedrijfsleider aangewend worden voor aanvullende dekkingen zoals hospitalisatie, vervangingsinkomen, overlijden, overlijden door ongeval en/of invaliditeit door ongeval.