Transport

Ondanks de goede zorgen van de logistieke dienstverlener lopen uw goederen tijdens het transport de nodige risico’s als gevolg van laad- en losactiviteiten, diefstal, brand, slechte stuwage, klimatologische invloeden, aanvaring, etc. Vaak wordt gedacht dat de expediteur of de vervoerder verzekerd is en de onverhoopte schade vergoeden zal. Op basis van de afgesproken vervoersvoorwaarden is de logistieke dienstverlener echter niet altijd aansprakelijk te stellen voor de veroorzaakte schade. Indien hij wel aansprakelijk is, dan is de vergoeding gebaseerd op een gelimiteerd bedrag per beschadigd of verloren gewicht. De werkelijk geleden schade zal deze schadevergoeding regelmatig overtreffen.

Met een transportverzekering kunt u zich indekken tegen de financiële gevolgen van de risico’s bij ongeval, diefstal etc., welke uw onderneming loopt tijdens het transport.