Toezichthoudende autoriteit

Bevoegd toezichthoudende autoriteit binnen de FOD Economie: 

Algemene Directie Economische Inspectie 
Koning Albert II laan 16
1000 Brussel 
tel.: 02/277.54.84 
https://meldpunt.belgie.be